ACR feil kjøreretning 2016

Helgen 5-7 August fikk A-førerne som var med på Bikeport sitt arrangement på ACR, den gleden av å prøve ut banen feil vei !

Dette var i forbindelse med at en FIM representant hadde besøkt banen på torsdag før arrangementet angående banegodkjenningen på anlegget. ACM og FIM representant ønsket å samle opplevelsene til førerne med å snu kjøreretningen på banen for å se på videre muligheter for å kunne godkjenne denne for kjøring begge veier.

Som alle skjønner vil dette gi noen sikkerhetsmessige utfordringer, men alle disse er løsbare :)
Det var utrolig gøy å kjøre denne veien, og det ble selvsagt en helt ny bane med flere tekniske utfordrende partier.

 

Håper at dette er gjennomførbart på sikt :)

 

PS! Vi hadde eget førermøte for alle som skulle være med på disse 2 passene hvor vi selvsagt gikk gjennom sikkerheten rundt dette slik at alle kjørte med stor sikkerhetsmargin og tok hensyn...

 

Pass 1 filmet fra tanken:

Pass 2 filmet fra hjelmen: